Nabilawati, F., & Sulong, K. (2023). PERMAINAN ULAR TANGGA UNTUK MENGEMBANGKAN KECERDASAN KINESTETIK PADA ANAK USIA DINI. Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo, 3, 104-110. Retrieved from https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/piaud/article/view/1181