Ayu Lestari, M., & Anggraini, D. (2023). PENGARUH BERMAIN PUZZLE TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN. Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo, 3, 65-70. Retrieved from https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/piaud/article/view/1171