AYU LESTARI, Marta Dwi; ANGGRAINI, Denok Dwi. PENGARUH BERMAIN PUZZLE TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN. Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo, [S.l.], v. 3, p. 65-70, june 2023. Available at: <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/piaud/article/view/1171>. Date accessed: 13 july 2024.