Ummah, N., & Fauziah, H. (2021). Penerapan Kompetensi Profesional Guru (Keterampilan Dasar Mengajar) pada Pembelajaran Tematik Kelas III di MI Al- Azhar Madiun. ADAPTIVIA: Prosiding Tahunan Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah Dan Sederajat, , 295- 308. Retrieved from https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/adaptivia/article/view/377