Narjis, Khalilah, Fathurahman, M, AND Nur, Rohinah M.. " HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA" Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo [Online], Volume 3(26 June 2023)