Narjis, Khalilah, M Fathurahman, & Rohinah M. Nur. " HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA." Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo [Online], 3 (2023): 165-172. Web. 23 Apr. 2024