Narjis, K., Fathurahman, M., & Nur, R. 2023 Jun 26. HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF IBNU SINA. Prosiding Lokakarya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo. [Online] 3: