Shiomah, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia. Proceeding Of International Conference On Islamic Law, 1(1), 138-149. Retrieved from https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/cilip/article/view/545