SHIOMAH, Siti Nur. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia. Proceeding of International Conference on Islamic Law, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 138-149, mar. 2022. Available at: <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/cilip/article/view/545>. Date accessed: 16 apr. 2024.